DK Pracovní lékařství

PLS

Pracovnělékařskou péčí se rozumí prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů.

Distribuovaná klinika nabízí komplexní pracovně lékařské služby dle platné legislativy. Zajistíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky, dohled na pracovišti a pomůžeme s kategorizací vašich zaměstnanců.

Nadstandardní péče napříč všemi obory medicíny

Objednat termín

Odesláním souhlasíte se Zásady zpracování osobních údajů.

+420 601 307 090

info@dklinika.cz

Operátorka není odborně způsobilá poskytovat odborné (medikální) ani lékařské informace týkající se jednotlivých pacientů.