DK praktický lékař Brandýs KD - omezení provozu

Dne 14.11. 2022 je v ordinaci přítomna pouze sestra.